leftline
Technické parametre
leftline
borderline

Všeobecné informácie:

borderline
pötty ikon

ADAX NEO sa vyrába v siedmych veľkostiach podľa výkonu: 400W, 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1400W, 2000W. K tomu, aby ste si mohli vybrať veľkosť a výkon konvektoru, ktorý bude do Vašej miestnosti vhodný je potrebné zmerať plochu a výšku vykurovanej miestnosti, tieto dva údaje následne vynásobiť a dostanete výsledok - objem miestnosti. Výsledný objem miestnosti treba vynásobiť tridsiatimipiatimi ( 35 ) a výsledok zaokrúhliť smerom nahor k vyššie uvedeným udávaným výkonom niektorého z konvektorov. Keď je izolácia a stav okien horší ako priemer je vhodné zvoliť o jedno alebo až o dve kategórie výkonnejší konvektor.

borderline
ADAX NEO kép 2
pötty ikon
Vykurovací panel sa môže montovať výlučne na zvislú stenu podľa možností pod okno. Nemôže byť namontovaný na strop, podlahu, alebo vodorovné plochy. Dodržte bezpečnostné zásady, ktoré zobrazuje spodný obrázok.
borderline
pötty ikon
Panely sú ľahké, v priemere vážia od 4 do 6 kg a namontované na stenu odstávajú 10 cm a nosná konzola konvektoru je vzdialená od steny 3 cm.
borderline
pötty ikon
Konvektory sa pripájajú do elektrickej siete zástrčkou so zemniacim kolíkom. Pokiaľ je to možné je vhodné umiestniť zásuvku v priestore za konvektor, aby nebolo vidieť prívodný kábel a zástrčku. V prípade novostavby alebo prestavby nie je potrebné inštalovať elektrické zásuvky. Konvektor je možné zapojiť aj priamo do elektrickej inštalačnej krabice (takúto inštaláciu zverte odborníkovi), pričom v prípade odrezania zástrčky z prívodného kábla Vám nebude odoprený nárok na uplatnenie si záruky v prípade poruchy zariadenia. Ku každému konvektoru je štandardne dodávaný prívodný kábel s dĺžkou 1,5m.
borderline
pötty ikon
ADAX NEO konvektory sú schopné garantovať vykurovanú teplotu 28°C na čo však za normálnych okolností nie je dôvod. Povrchová teplota panelov dosahuje maximálne 60°C. Odovzdanie tepla nesúvisí s povrchovou teplotou panelov, ale s gravitačným fungovaním, v priemere však povrchová teplota nedosahuje ani 40°C.
pötty ikon
Pri budovaní vykurovania treba dbať na dostatočne dimenzovanú elektrickú sieť istenú dostatočne dimenzovaným hlavným ističom. Nasledovná tabuľka znázorňuje koľko Ampérové istenie je dostatočné pre jednotlivé panely, pokiaľ si vyberiete viac panelov, je nutné jednotlivé údaje spočítať a preveriť či je istenie a elektrická sieť dostatočne dimenzovaná. V prípade, že máte nainštalovaný istič na na nižšiu prúdovú záťaž , obráťte sa s jeho výmenou na odborníka.
borderline
ADAX NEO kép 2
borderline

Potrebný príkon si môžete vypočítať podľa nasledovnej tabuľky:

borderline
pötty ikon
400 W >>> 1.7 A
pötty ikon
600 W >>> 2.6 A
pötty ikon
800 W >>> 3.5 A
pötty ikon
1000 W >>> 4.3 A
pötty ikon
1200 W >>> 5.2 A
pötty ikon
1400 W >>> 6 A
pötty ikon
2000 W >>> 8.5 A
borderline

Spotrebu vykurovacích panelov si môžete najjednoduchšie vypočítať nasledovne:

borderline
pötty ikon
V zimnom období počas najchladnejšieho obdobia v priemerných podmienkach domu, alebo bytu pri vykúrení na obvyklú teplotu 22°C akonáhle konvektor dosiahne požadovanú teplotu začne spínať a vypínať. V priemere panel spotrebováva elektrickú energiu na vykurovanie počas 20 sekúnd z jednej minúty z čoho vyplýva, že pomer času vykurovania je tretinový z celkového času. Výkon vykurovacieho panelu počítaný v KW (1000W =1KW) vydelte troma a dostanete výsledok spotreby elektrickej energie za hodinu v KWh.
pötty ikon
Keď si chcete vypočítať ročnú spotrebu tak udávaný výkon (v KW) vynásobte číslom 1080 a dostanete výsledok koľko elektrickej energie spotrebujete počas jednej vykurovacej sezóny.
pötty ikon
DÔLEŽITÉ: Výsledky výpočtov sú nadhodnotené, spravidla sú výsledky vyššie ako skutočnosť a skúsenosť vzťahujú sa na jeden priemerne izolovaný, technicky stredne vybavený byt/dom, berúc do úvahy meteorologické poznatky z posledných rokov. Pri moderných budovách je spotreba rádovo nižšia, v prípade starých, zastaralo a zle tepelne - izolačno riešených budovách treba rátať s horšími údajmi.
borderline


V prípade ďalších technických otázok nás kontaktujte:


Tel: +421 905 884677

E-mail: info@adaxneo.sk


Prípadne odpovede na niektoré často kladené otázky nájdete v sekcii FAQ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY!
borderline
line ikon
borderline